375 Sayılı Kanun çerçevesinde Kararnamenin geçici 24. maddesinin dördüncü fıkrasında;geçişten önce alt işveren işçilerini ele alan,Yüksek Hakem Kurulu kararıyla karara bağlanmış olan ve süresi en son sona erecek toplu iş sözleşmesinin, anılan madde çerçevesinde bulunan firmalarca işçi rolüne getirilen işçilerin ücretili diğer mali ve sosyal haklarının belirlenmesinde esas alınacağı düzenlemiştir.

Geçiş işlemleri gerçekleşmiş olan çalışanlara şirketlerce yaptırmak üzere, Yüksek Hakem Kurulu’nca karara bağlanan ve 30.06.2020 ggününe kadar gerçekleşecek olan toplu iş sözleşmesinin ücret, mali ve sosyal haklara dair hükümleri aşağıda bulunmaktadır.

Ücret Zammı:

– 01.01.2020-30.06.2020 günleri arası ücret zammı:

Çalışanların 01.01.2020 gününde almakta oldukları günlük çıplak ücretlerine aynı günden itibaren %4 (yüzde dört) oranında zam gerçekleşmiştir.2943 + (2943* % 4 ) = 3.060,72

İkramiye:

Çalışanlara Ekim ayı ve Nisan aylarında 5’er günlük olmasıyla senede toplam 10 günlük(5×2=10) ücretleri tutarında ikramiye verilmektedir.Bu yapılan ödeme, çalışanın mesai süresinin bir yıldan az olması halinde çalışma süresi ile orantılı olarak ödenir.

Aylık Ücretle ile Beraber Ödenecek Sosyal Yardımlar:

-YAKACAK YARDIMI:

Çalışanlara her ay olmak üzere 30,00 (otuz)TL./Ay yakacak yardımı gerçekleşir.

BAYRAM YARDIMI:

Çalışanlara her yıl Ramazan ve Kurban Bayramlarından bir hafta önce 75,00’er TL. bayram harçlığı ödenir.

Toplam ödemeler

Taşeron işçilere en az seviyede verilen brüt ücret tutarı = 3.060,72 + 30 + 2,83 + 14,89 = 3.108 TL’dir. İşte yazan bu tutar prime esas kazanç tutarıdır.

Ayrıca, fazla mesai gerçekleşmesi durumunda da bu tutarlar prime esas kazançlara ilave olarak eklenecektir.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here