İşveren, firma faaliyetlerinin devlet tarafından sonlandırılması durumunda zorlayıcı nedene dayanarak iş sözleşmesini haklı bir sebeple feshedemeyecek, fakat çalışan zorlayıcı nedenlerle işletmede işin 7 günden fazla süreyle durması durumunda İş Kanunu’nun madde 24/III’ü uyarınca iş sözleşmesini haklı sebeple feshedebilecektir.

İşletme devletin verdiği talimatla kapatılmamış fakat çalışanın sokağa çıkma kısıtlaması sebebiyle çalıştığı işletmeye gidememesi halinde işveren için iş sözleşmesini haklı sebeple fesih durumu olacak mıdır?

Öncelikle çalışanı işten alıkoyan sebeplerin işçinin etrafında gerçekleştiği ve bu nedenle işverenin iş akdini zorlayıcı sebebe dayanarak haklı sebeple anında feshedebileceği kabul edilebilir.
Kısacası pandeminin sebep olduğu sokağa çıkma kısıtlaması işverene iş sözleşmesini haklı sebeplerle hemen gerçekleşebilecek fesih hakkı verir. Fakat bu sürecin 7 günde fazla sürmesi gerekmektedir.

Nitekim Yargıtay’ın içtihatlarında da bu doğrultuda kararlar alınmıştır. Mesela,bu mevzuyla ilgili gerçekleştirilen bir işten çıkarma kararında Yargıtay’ın açıklaması aşağıdaki gibidir;

“Davacıya elden verilmiş olan 13.01.2016 tarihli fesih bildiriminde davacının iş sözleşmesi; artmaya devam etmekte olan terör olayları ve ilan edilen sokağa çıkma kısıtlaması yüzünden davacının fiilen görevini ifa edememesi nedeniyle 4857 Sayılı İş Kanunu’nun 25/3 maddesine itafen feshedildiği yazmaktadır.Davalı taraf cevap dilekçesinde de açıklanmış olan sokağa çıkma kısıtlaması ve bu kısıtlamanın Kanun’un aradığı 7 günden fazla devam etmesi nedeniyle davacının sözleşmesinin haklı nedenle feshedildiğini dile getirmiştir. Davacının sözleşmesinin feshedilmesine sebep olan mevzular, artmakta olan terör olayları ve açıklanan sokağa çıkma kısıtlamasının ilanıdır. Bu nedenlerin zorlayıcı sebep olduğunun kabulünde bir isabetsizlik yoktur.”

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here